VMANAGERVMANAGER

Smart & Sustainable building management

VMANAGER is gespecialiseerd in het realiseren van energiebesparingen, het beheer van energiestromen en het algemeen beheer van technieken in gebouwen.

We werken op een geïntegreerde manier samen met bedrijven binnen VMA en kunnen hierdoor steunen op een brede in-house kennis en expertise. Kortom, we zijn een partner die u ontzorgt en all the way begeleidt bij het realiseren van een slim en duurzaam gebouwpatrimonium.

Wat is VMANAGER?

Een slim en duurzaam beheer van uw gebouw vraagt technische kennis, intensieve opvolging en tools om de reële (energie)prestaties van uw gebouw na te gaan en op te volgen. VMANAGER kan u die bieden.

  • VMANAGER is een geïntegreerde oplossing die onafhankelijke systemen van meerdere leveranciers en fabrikanten met elkaar verbindt, ongeacht de technische discipline (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, branddetectie, toegangscontrole, geothermie, laadpalenbeheer,…).
  • VMANAGER geeft u sterke inzichten in de werking van uw gebouw. We maken slim gebruik van de beschikbare data uit alle technische installaties om zo het energieverbruik in kaart te brengen, te verbeteren en verder te optimaliseren mét garanties.
  • VMANAGER levert u en uw facility partner de tools voor een efficiënt onderhoud van uw gebouw.

We zijn een Energy Service Company

Als Energy Service Company (ESCO) analyseren, renoveren en zorgen we voor energiebesparingen met prestatiegaranties in bestaande gebouwen. Onze focus ligt op duurzaam comfort en slim energiebeheer. In nieuwe gebouwen staan wij in voor de realisatie en prestatiegaranties van nieuwe installaties.

VMANAGER Connect

VMANAGER Connect is een digitale stekkerdoos die alle technische installaties van uw gebouw met elkaar verbindt. Uw verlichting en verwarming aansturen, de liften of laadpalen vrijgeven, nagaan of de luchtkwaliteit voldoet én deze bijsturen, toegang verlenen of weigeren, brandalarmen weergeven en registreren of via slimme camera’s het aantal bezoekers in uw gebouw tellen. U heeft full control.

Zo maken we niet alleen uw gebouw energiezuiniger, maar verhogen we ook het comfort van de gebruiker. We hebben daartoe speciaal een gebruikersapp ontwikkeld.

VMANAGER Connect informeert u bovendien wanneer (een deel van) uw technische installatie niet correct werkt of aan onderhoud toe is.

Data zijn dus het geheim en de kracht van VMANAGER. Ons innovatief systeem wordt gevoed door gegevens van alle energiestromen in uw gebouw. Het meet en registreert het energieverbruik, de temperatuur, de luchtkwaliteit (o.a. CO2), de aanwezigheden, het aantal bewegingen van de lift, het aantal mensen dat hun toegangsbadge heeft gebruikt, … Al die data worden verzameld en gebruikt om uw gebouw energieslim te maken.

Het systeem connecteert met iedereen die bij uw gebouw betrokken is, van eigenaar over onderhoudspartner tot huurder en eindgebruiker. Afhankelijk van hun profiel voorzien we duurzaamheidsrapportering en onderhouds- en energiebeheertools. Of kunnen ze gewoon genieten van een uitstekend beheerd comfort…

VMANAGER Performance

Met VMANAGER Performance richten we ons specifiek op het realiseren van energiebesparingen en het energiebeheer in nieuwe en bestaande gebouwen.

We analyseren het gebouwgedrag en alle beschikbare data van de aanwezige technieken. Dankzij onze ruime en jarenlange kennis en expertise kunnen we u zo de meest efficiënte energiemaatregelen voorstellen. Naast aanpassingen en uitbreidingen aan de technische installaties en/of regeltechnische ingrepen, kunnen we ook bouwkundige maatregelen aandragen en uitvoeren.

Ons doel is om met de gegarandeerde energiebesparingen die deze ingrepen opleveren de energie-investeringen terug te betalen. Dat is het commitment dat we met VMANAGER Performance aangaan: door de juiste energiemaatregelen te nemen u de zekerheid geven dat de energiebesparingen effectief gerealiseerd zullen worden.

Vanuit de expertise binnen de VMA Groep, kunnen we bovendien het onderhoud van de installaties verzorgen. Naast ons engagement om uw energierekening te verlagen, verbeteren we zo ook uw comfort.

Tot slot nog dit: met VMANAGER Performance volgen we 24/7 het energieverbruik van uw gebouw op. U krijgt daarvan een uitgebreide rapportage. We brengen onder andere uw CO2-voetafdruk in kaart en werken continu samen aan optimaal gebouwbeheer, ook in het kader van de energietransitie.

VMANAGER helpt u dus op weg naar een duurzame, comfortabele en onderhoudsvriendelijke leefomgeving voor u en de gebruikers van uw gebouw.

Laat u inspireren door
onze projecten

Nextensa

Lees meer
Lees meer
Building Technologies

Van Laere NV

Lees meer

Blog