Focus op SDG 7: betaalbare en duurzame energie

De energieconsumptie van gebouwen onder controle houden, is meer dan ooit een prioriteit voor bedrijven, overheden en organisaties. VMANAGER helpt hen daarbij door de energieprestaties te monitoren en slimme beheersoplossingen te integreren. Daarmee onderschrijven we Sustainable Development Goal 7 van het klimaatactieplan van de VN.

Sustainable Development Goals als duurzame basis

De duurzaamheidsstrategie van VMANAGER steunt op de Sustainable Development Goals van de VN. Of toch op 6 van de 17 SDG’s. Deze duurzaamheidsdoelstellingen zijn onze leidraad voor alles wat we ondernemen. Ze inspireren ons tot het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die klanten helpen de energieprestatie van hun gebouwen te verbeteren. Eén van die SDG’s ligt ons bijzonder nauw aan het hart: nummer 7 of de doelstelling om toegang te verzekeren tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Wat wil SDG 7 concreet bereiken?

Wat SDG 7 ambieert, daar zijn we met VMANAGER elke dag mee bezig: het streven naar betaalbare en duurzame energie. De VN ziet de toegang tot betaalbare energie, terecht, als essentieel voor jobs, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie en het verhogen van de inkomens en de welvaart in de wereld. SDG 7 stelt dat op dit vlak tegen 2030 het volgende moet gegarandeerd/gerealiseerd zijn:

  • Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten.
  • Een aanzienlijke stijging van het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix.
  • Een verdubbeling van de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie.

Hoe beantwoordt VMANAGER aan SDG 7?

VMANAGER gaat in elk project voor een maximale opwekking van eigen duurzame energie en een maximaal eigen verbruik ervan. Dat doen we door het integreren van hernieuwbare energiebronnen en het optimaliseren van de energieprestaties van gebouwen.

Concreet steunt onze duurzame projectvisie op de volgende principes:

  1. De meest duurzame vorm van energie is de energie die je niet gebruikt. Daarom brengen we altijd eerst het energieverbruik van een gebouw in kaart en kijken waar kan worden bespaard op energie (zonder comfortverlies). Pas als de basisenergie-efficiëntie goed zit, kunnen we overgaan naar de volgende stap.
     
  2. De energieprestaties van een gebouw kunnen verder geoptimaliseerd worden door lokaal energie op te wekken voor eigen gebruik. Denk aan zonnepanelen, al dan niet met batterijen voor uitgesteld energiegebruik. Maar ook geothermie is een optie om met energie uit de bodem een gebouw duurzaam te koelen of te verwarmen.
     
  3. Last but no least kunnen we Local Energy Communities opzetten. In zo’n LEC kan een gebouw de energie die het te veel heeft, delen met andere locaties.

In elk overkoepelend gebouwbeheersysteem werken we stap voor stap volgens deze drie principes. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, zullen we onze diensten en software upgraden. Deze efficiënte manier van werken, levert de beste resultaten op. Bovendien maken we gebruik van een opensourcesysteem (geen lock-in). Dat betekent dat ook andere partijen later eenvoudig verder kunnen bouwen aan het gebouwbeheersysteem dat VMANAGER heeft geïmplementeerd.

Conclusie: Al onze projecten draaien rond het verhogen van de energie-efficiëntie, in alle transparantie. Door onze technische en technologische kennis en ervaring in te zetten, hebben we een grote impact om bij onze klanten een duurzame mindset te creëren en bij te dragen aan SDG 7.

Benieuwd hoe we met energie-efficiënte gebouwbeheersoplossingen ook uw duurzaamheidsambities kunnen helpen realiseren?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.